Milk magazine

Milk magazine.'Winter's dream'. November 2016.